сряда, 15 юни 2016 г.

Как да регистрираме фирма за търговия на поливни системи

фирма за поливни системи
Регистрирането на фирма у нас е задължително правило, независимо дали става въпрос за поливни системи за градината, поправка на покриви, продажба на хранителни стоки, бижута, текстил, техника и какво ли не още. Всяко едно лице, което е притежател на бизнес нюх, има възможността да се превърне в част от стопанския живот на страната ни. За целта е необходимо да премине през множество административни и юридически процедури, а компетентни фирми като firmabg.eu може да ви спести доста време и усилия.

Как да регистрираме фирма – трудна задача ли е това?


Регистрацията на фирма изисква твърде много време, средства и компетенции. Самата процедура предопределя необходимостта от множество документации, които следва да бъдат предоставени на отговорните лица. Процесът не би могъл да стартира, ако не предоставите личните данни на собствениците и на лицата, занимаващи се с управителската дейност. След изпълнението на тази задача, вие преминавате към следващите няколко.

Учредителите са тези, които избират данните за името на фирмата, в случай, че решавате да регистрирате ЕООД. След което преминавате към поднасяне на информация, относно предмета на дейност на дружеството. Освен това са необходими и данни, свързани със седалището на дружеството, както и адрес на управление. Всяка една регистрация е обвързана с информация, описваща наличния капитал на фирмата.

Специфики при регистрацията


Едва след предоставянето на тази информация, вие имате възможността да придобиете легитимност. Всеки един човек в страната ни, който се захваща с даден вид дейност, би трябвало да бъде информиран относно плюсовете и минусите, които би могло да понесе на плещите си. Не само добрата идея е достатъчно средство, за да стартирате своя вид дейност. Съчетаването на специфични познания и умения в дадена сфера не са достатъчни.

За довеждане нещата до край, вие имате нужда от надежден и сигурен партньор, който да ви напътства, преминавайки през всяка една институция. Една огромна част от гражданите, които сами са се опитвали да се справят с този въпрос, са се проваляли нееднократно. Не е необходимо да достигате дъното и едва тогава да потърсите помощта на компетентен и опитен екип, който да ви гарантира коректност и бързина.

Ако искате да дадете сигурен старт на действията си, то вие се нуждаете от нужната компетентност, която да ви съпътства. Всеки един въпрос, изплувал в съзнанието ви, относно дейността на вашата икономическа структура, би могъл да бъде автоматично препратен към екип от експерти, които да се погрижат за правилното и нормално функциониране на всяка една от стъпките при създаване на фирма.

За да преминете възможно по-бързо и лесно през множеството институции, присъстващи при основаване на компанията, то от вас се изисква да предоставите точни и коректни данни, необходими за подготовката на документите по регистриране. В случай, че изберете да се доверите на експерти, вие бихте могли да поставите началото на своя успех.

Регистрацията на фирма изисква твърде много средства, време и компетенции. Независимо от това, вие сте длъжни да преминете през всяка една от посочените стъпки. Дейността я избирате индивидуално, спрямо личните си интереси и предпочитания. Базирайки се на общите си познания и информация, вие притежавате възможността да се превърнете в лидер на пазара с търговия на поливни системи за градината.

вторник, 7 юни 2016 г.

Поливни системи за градината – това, от което се нуждае всеки градинар

Градината е онова място от нашата собственост, което в никакъв случай не бива да омаловажаваме или подценяваме. Благодарение на нея, съумяваме да отглеждаме любими за нас растения, храсти, зеленчуци или плодове. Такива които насищат вкусовете и предпочитанията ни. Едни от най-важните съоръжения при поддръжката на тази площ, се наричат поливни системи за градината.

Поливна система за градината – можем ли сами да си я направим?


Най-общо, това е система, която бихте могли да си направите и сами, без да срещате значителни затруднения. Като за начало, е добре да се запознаете с няколко основни правила и условия. На първо място, би било рентабилно и разумно да прецените, сами за себе си, какви ще бъдат растителните видове, които възнамерявате да отглеждате. Освен това, особено значимо е площта, върху която ще се култивират те.

Твърде благоприятни са онези площи, които не биват прекъсвани от преминаващи в средата пътеки. Те създават предпоставка за далеч по-улеснено изграждане на съоръжението. Важно е да отбележим, че бюджетът, който ви е нужен за реализирането на този вид технология е в пъти по-малък от този, необходим ви за някой от останалите. Благоприятно за цената би се оказало, ако групите растения са в края на площта.

Това води след себе си до по-малко средства и материали, вложени в направата на модерното устройство. Преди да преминем към закупуване на материалите, е изискващо да се изясним, сами със себе си, каква ще бъде растителността. Водоизточника е също толкова важно условие, колкото и останалите. От него зависи генералната функция на проекта, който търпи реализация.

Вида на почвата също се явява фактор, който не бива да прескачаме. От това зависи каква всъщност ще бъде нейната пропускливост и какво количество вода ще консумира. Произхождайки от това, следва да уточним и до колко ще бъде благоприятна за отглеждането на видовете култури, които сме предпочели, спрямо собствените си нужди и интереси.

Твърде важно е да бъде уточнена самата площ, където ще се изгражда системата, по отношение на това дали е слънчева или сенчеста. Големината на двора е едно от най-важните условия. Това води след себе си разходите, които следва да отделим, както и материалите, изискващи се за направата на напоителното съоръжение.

Изграждане на системите – стъпки, материали, особености и специфики


Изграждането на всяка една напоителна система за градина преминава през няколко твърдо утвърдени и ясно конфигурирани стъпки. На първо място е добре да се запознаем от близо с проекта. По този начин бихме могли да спестим огромна част от времето си и също толкова от финансовите си средства. Така, предварително сблъскали се със скицирания модел, ще придобием ясна представа за бъдещите си действия.

Всеки един от компонентите, служещ за осъществяване на крайната цел, следва да бъде монтиран и изграден, в зависимост от своето предназначение, на точно очертано място. Преди настъпване на съществената част, се налага необходимостта от изкопаване на ями, където да се монтират част от телата, служещи при напояване на нашите любими градини.

Свързването със сензори гарантира на собственика максимална ефективност. По този начин, той се снабдява с привилегията сам да контролира случващото се, без това да му отнема време, което би могло да се „инвестира“ в далеч по-разнообразни дейности. На последно място, но не и по важност, се нарежда свързването с кладенец или друг вид водоизточник, спрямо разположението на двора.

Всяка една поливна система за градината е свръх удобство и комфорт за съвременния градинар. Той има възможността да се снабди с иновация, улесняваща процеса му на работа. В резултат, ще се превърне в „зрител“, любуващ се на своето произведение. Снабдяването с такова съоръжение допринася за продуктивността и същевременно с това, значително намаля разходите. Истинска привилегия и награда за трудещия се човек.

сряда, 2 септември 2015 г.

Монтаж на битумни керемиди - една отговорна задача

монтаж на битумни керемиди
Битумните керемиди са една прекрасна покривна настилка. Те са съвместими с абсолютно всички типове покриви, независимо от техния наклон и геометрия, напълно устойчиви на ултравиолетови лъчи, вятър, високи и ниски температури и най-вече на влага. Битумните керемиди са леки – не натоварват покривната конструкция и осигуряват топло и шумоизолация на таванските помещения.

Монтажът на битумни керемиди е една специфична и отговорна задача. За разлика от керамичните и циментови керемиди, битумните плочи се поставят по съвсем различен начин и изискват абсолютно различна форма на покривната конструкция. Докато конструкцията на керемидения покрив е с форма на решетка, то тази на битумния покрив представлява плътна дъсчена обшивка.

Подготовка на покрива за монтаж на битумни керемиди


Подготовката включва изготвяне на дъсчената основа. При преминаване от едно покривно покритие към друго, например от керамични към битумни керемиди, старата покривна конструкция може да се използва, в случай че е напълно здрава, като единствената промяна ще включва построяване на плътна дъсчена основа. Основата може да бъде изградена от летви с ширина 10-15см или от по-големи талашитени листове.

Следващата стъпка преди монтиране на битумните керемиди представлява полагане на слой влагозащитна мушама. Това може да бъде воалит – вид окислен битум или друг вид хидроизолационна мембрана с дебелина 1.5 – 2мм. Хидроизолацията може да се монтира към дъсчената основа чрез заковаване с поцинковани пирони или чрез залепяне със специални лепила.

Оформяне на отдушниците е следващото действие, предшестващо монтажа на битумни керемиди. Отдушниците са абсолютно необходими, за да се избегне образуването на конденз под въздействие на разликата между външната и вътрешна темеператури. Големината и броят на отдушниците се определя на база общата площ на покрива. Отворите на отдушниците и ъглите на комините могат да се обработят допълнително с хидроизолационни ленти, при необходимост.

Стигнахме до самото монтиране на битумните керемиди. Преди да се пристъпи към него е важно дъсчената основа да бъде абсолютно суха, гладка и чиста, тъй като това определя качественото прилягане на всеки ред битумни керемиди към основата. Това означава, че силният вятър няма да може да повдига полите на керемидите при всяка буря, при което дъждът и градушките да повреждат дъсчената обшивка.

Самото монтиране на битумната настилка започва винаги от полите на покрива, т.е. от основата към върха. Всеки отделен ред битумни керемиди има самозалепяща се лента, която остава скрита под следващия ред. Монтирането на битумни керемиди става чрез заковаване, като за целта се използват поцинковани пирони с широка глава. Керемидите се заковават там, където пластовете се покриват, като по този начин остават напълно скрити.

понеделник, 20 юли 2015 г.

Хидроизолация на тераса от Валфорс ЕООД при ограничен бюджет

Възможно ли е евтиното наистина да се окаже евтино?


При ограничен бюджет е изключително трудно да се поддържа, която и да е част от дома, тъй като всеки ремонт и поддръжка са свързани с немалък разход. По закона на лошия късмет, обаче именно тогава се появяват най-сериозните повреди и аварии, чието отстраняване не търпи никакво отлагане.

Много често се случва открита тераса, която не е усвоена, като вътрешно жилищно помещение да се сдобие с пукнатини в мазилката или бетонната конструкция, които да доведат до просмукването на вода по цялата повърхност на терасата при по-силни дъждове. Това налага незабавно полагане на хидроизолация на тераса, а Валфорс ЕООД е една от малкото фирми, които могат да сторят това качествено, и на ниска цена.

Този проблем е наистина сериозен, особено ако под терасата има вътрешно помещение, защото това води до просмукването на влага в стаята, намираща се на долния етаж, а влагата е най-нежеланият гост в един дом.

При наличието на достатъчно средства, този проблем може да се разреши по най-лесния начин, като се наеме строител, който да възстанови мазилката, да хидроизолира терасата и дори да я облицова с желаната от домакините облицовка. Когато, обаче средствата са минимални, собствениците на течащата тераса трябва да се спасяват сами, като вложат минимални средства за материали и използват собствените си услилия.

Кое е най-евтиното решение за хидроизолиране на тераса?


Когато терасата представлява гола бетонна плоча, без никаква изолация и без замазка може да се започне с нанасянето на акрилна емулсия с температурен диапазон от -25 до 120˚С. Тази емулсия не само ще запечата пукнатините в бетонната плоча, но и ще я предпази от увреждане при минусовите зимни температури и от летните горещини. Големите температурни амплитуди са враг на бетона, затова неговата защита е от значение.

Акрилната емулсия е в течно състояние и след нанасяне придобива формата на еластична мембрана с разтегливост до 400%. Тази мембрана осигурява и надеждна UVзащита и с нея се обмазва цялата бетонна основа на терасата, като холкерите и всички тръби е добре да се обгърнат с геотекстилна лента. UV защитната мембрана позволява терасата да остане с тази настилка дълго време, в случай че бюджетът не позволява да се налепят плочки на този етап.

След нанасянето на хидроизолиращата емулсия, на терасата трябва да се придаде наклон, който да предотврати задържането на вода, тъй като ако липсва добро оттичане и водата престои в продължение на 5 дни, това ще разруши акрилната основа, понеже материалът, от който е изградена е водоразтворим.

При добър наклон и качествено нанасяне на акрилната емулсия, прпоръчаната от Валфорс ЕООД хидроизолация на тераса  може да остане непокрита и да осигури качествена влагозащита в продължение на години. Въпреки това е изключително важно мембраната да се предпазва от механични наранявания и разкъсвания, което най-често се случва при полагане на дървени скари, изпълняващи функцията на подова настилка.

Над акрилната мембрана може да се нанесе и пласт хидроизолационна циментова запечатка, която ще реши проблема със задържането на вода и температурните аномалии и ще предпази изолационната мембрана от механично повреждане и разкъсване.

Приблизителната цена, която ще платите за този начин за предлаганата и от Валфорс ЕООД хидроизолация на тераса  е около 8-10лв на кв/м, което не включва наемането на майстор, тъй като се предполага, че работата ще бъде извършена на доброволни начала. Това се явява един от най-евтините варианти, който ще Ви спести много тревоги и щети и ще Ви даде глътка въздух за няколко години.

Ако разполагате с малко повече средства, за да си спестите главоболията, можете да се свържете с Валфорс ЕООД за хидроизолация на тераса. Предоставяме Ви данните за контакт на фирмата за ремонт на покриви в София:

лице за контакт: Валери Василев

0885 75 57 27

Адрес:
София, жк "Дружба" 2, ул. Обиколна 268

email: office@remont-na-pokrivi.org

петък, 1 май 2015 г.

Селектирайте LED лунички за домове и офиси

LED лунички
Ако търсите модерно осветление за вашия дом или офис, то не се колебайте да се обърнете към така наречените LED лунички, предлагани в blazeled.bg. Те са много удобни и дават прекрасно осветление, дори и за труднодостъпните места. Вие изграждате една нестандартна и в същото време практична светлина, която радва всички вкъщи и на работното място. 

Предимства от използване на LED лунички


Длъжни сме да споменем, че монтажът на LED лунички е лесен и се извършва навсякъде, където пожелаете. Имате реалната възможност да ги поставите във вашата баня, тоалетна, във вградени мебели и на други места, което е просто прекрасен шанс за вас.

Искаме да ви уверим, че използвайки светодиодно осветление във вид на LED луни вие спестявате от конвенционалните халогенни лунички до седем пъти като размер. Функционалността на лед осветлението не се изразява от постоянното натискане на бутона за електричество. Интересното е, че актуалните модели могат да бъдат употребени за декорация буквално на всяко едно място.

Дава ви се възможност да осветите един определен кът в дома или заведението, за да придадете акцент точно на определен участък. Това е и една от водещите причини потребителите да купуват точно тези продукти и то масово.

Един от съществените плюсове на LED луничките е ниската консумация на ток. Халогенните варианти са по-силни и това води до по-висок разход на електричество. Според производителите лед луните да пестят 10 пъти повече енергия, а сами разбирате колко важно е това за банковата ви сметка.

Другото голямо предимство се свързва със срока на експлоатация. Пишейки за LED лунички не можем да подминем живота им в рамките на впечатляващите 10 000 часа, тоест в пъти повече от конвенционалните опции. Светодиодните изделия не се нуждаят от някаква специална поддръжка или покупка на допълнителни пособия.

В последните редове, ще споменем, че LED лунички не се нагряват даже и при постоянна работа. Те не превишават определената граница от 30 до 60°C. Освен това дизайнът на луните се смесва с мястото, на което ги поставяте, защото са направени много прецизно от гледна точка на визията.

Потребителите могат да окажат контрол на светлината, според това дали е ден или пък нощ. Това се прави лесно, без да се налага да имате техническа грамотност. Всичко зависи от един-единствен ключ и това е цялата процедура.

вторник, 10 март 2015 г.

Кой се нуждае най-много от качествени ВиК услуги в Бургас

Защо е важно да си осигурим добър водопроводчик?

Бургас е един от водещите български градове, с развита инфраструктура и модерна визия. Нещо повече – Бургас е един от най-посещаваните ни морски курорти и като такъв в него всяка година, през летния сезон се стичат голям брой курортисти, осигуряващи добра печалба на туристическия бранш в региона.

Стопанисване и поддържане на хотел

За туристите да бъдеш хотелиер е добра възможност да печелиш добри пари, работейки само няколко месеца през годината. Хората идват и си отиват, междувременно от теб се иска да сменяш редовно спалното бельо, да почистваш стаите...(периодично) и да прибираш печалбата, разбира се.

Колко от собствениците или управителите на хотели в голям морски курорт, какъвто е Бургас са се сблъсквали с проблем, чието разрешаване не търпи отлагане, обаче? Вероятно всички и то не еднократно?

Един от най-сериозните проблеми при поддържането на хотел е авария на водопроводната инсталация. Тя създава сериозни неудобства на хотелиерите, тъй като техните клиенти се нуждаят от комфорта, за който са платили и рискът да изгубят пари е напълно реален, а с тях и своята репутация.

Решение на проблема:
За да се избегне авария с водопроводната инсталация, която може да наложи затваряне на хотела за известен период от време е изключително важно всеки хотел да разполага с добра фирма, предлагаща качествени ВиК услуги в Бургас.

Дори непредвидимите инциденти трябва да бъдат отстранявани бързо и прецизно, така че клиентите да не почувстват липсата на работеща тоалетна или да се сблъскат с теч от водопроводната тръба.

Решението е просто и се подразбира от само себе си – всеки хотелиер трябва да познава водпроводчик, към когото в случай на нужда да се обърне и да получи бърза и адекватна реакция.

Всеки хотелиер изибира своя персонал, в това число и водопроводчика, който да бъде винаги на разположение, да работи бързо и дискретно, да има добри познания и умения и да ползва качествени части и материали, за да се избегне нуждата от отстраняването на една и съща авария - многократно.

Добри ВиК услуги в Бургас могат да се намерят, като например тези от metovik.com . Има и такива, за които ще се наложи да плащате многократно, не само с пари, но и с нерви. Въпрос на далновидност и късмет е да откриете ‘’своя’’ водопроводчик и да намалите грижите в своята работа поне с една.

понеделник, 27 октомври 2014 г.

Селският имот - добра бизнес инвестиция

Съвременният живот е все повече съсредоточен в големите градове и индустриални зони на страната и това води до сериозно обезлюдяване на голяма част от малките планински райони.

В много красиви български села пустеят огромен брой къщи, като някои от тях са строени в началото на демокрацията, но изоставени, поради липса на възможности за препитание на своите обитатели.

Селските райони, въпреки всичко, все още са привлекателни за голяма част от чужденците и нашите сънародници, мечтаещи да се откъснат за кратко от натоварения градски живот и точно това е причината някои селски имоти да се превърнат в  привлекателни оферти и възможност за бизнес инвестиция.

Много чужди туристи се насочват към нашата страна не, за да се потопят в тълпа от хора в скъпите ни курорти, а именно заради нашата култура и древна история, запазени в най-автентичния си вид именно в пустеещите български села.

Точно тази необработена туристическа ниша кара все повече предприемчиви българи да се ориентират към така нареченият селски туризъм, като възможност за развитие на добър бизнес.
Много от предприемачите разполагат със собствен имот, който се нуждае от основен  ремонт и преустройство. Те  превръщат схлупената селска къщурка в чудесна къща за гости, в която допълнително може да се развие животновъдство и земеделие със собствено производство на зеленчуци, месо и млечни продукти.

Този затворен цикъл е чудесен начин да се изкарат допълнително пари, като се превърне тежката земеделска работа в допълнителна атракция за любителите на селския туризъм. По този начин най-лесно и успешно един пустеещ селски имот може да се превърне в добра инвестиция и доходоносен бизнес.